PředmětyPředměty(verze: 944)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Beseda KPMS - NMSA600
Anglický název: Colloquium of the Department of Probability and Mathematical Statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 1
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://msekce.karlin.mff.cuni.cz/~komarek/BESEDA.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Je záměnnost pro: NSTP189
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)
Seminář pro doktorandy je zaměřen zejména na prezentaci vlastních výsledků a na diskuse o současném stavu bádání v oblasti statistiky, pravděpodobnosti a souvisejících oborů. Koná se v českém a anglickém jazyce.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Seznámení s výsledky výzkumu v oblasti pravděpodobnosti a statistiky v ČR i ve světě prostřednictvím přednášek pozvaných hostů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. (13.10.2023)

Předmět je zakončen zápočtem. Ten bude v daném semestru udělen při splnění alespoň jedné z následujících podmínek:

1. Účast na nejméně pěti, resp. čtyřech BESEDÁCH. Za účast se považuje osobní přítomnost během alespoň 95 % času přednášky a následné diskuze. Požadavek minimálně čtyř účastí se vztahuje na studenty 5. či vyššího ročníku doktorského studia. Na ostatní se vztahuje požadavek minimálně pěti účastí. V případě krátkodobých studijních pobytů a účastí na konferencích uskutečněných v rámci studia na MFF UK, jež se časově kryjí s BESEDOU, je studentova neúčast omluvena a na studenta je pohlíženo, jako by se dané BESEDY zúčastnil.

2. Přednesení vlastního referátu (studenti zařazení do programu po domluvě s organizátory). Student má nárok na zařazení do programu BESEDY právě jednou během studia a to v okamžiku, kdy je jeho dizertace v pokročilé fázi a téměř připravena k odevzdání.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (04.05.2015)

Podle probíraného tématu.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK