Oborový seminář - NMSA401
Anglický název: Primary Seminar
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
Třída: M Mgr. PMSE
M Mgr. PMSE > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Záměnnost : NMSA431
Je záměnnost pro: NSTP008, NSTP121, NEKN003
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (28.05.2013)
Samostatně připravované referáty na jedno nebo více témat z odborné literatury a časopiseckých pramenů. Povinný seminář oboru PMSE.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (28.05.2013)

Studenti se naučí samostatné práci s odbornou cizojazyčnou literaturou a procvičí si ústní presentaci nastudovaných metod a výsledků. Vedlejším cílem je porozumění základním principům probíraných metod.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (25.06.2021)

V případě potřeby bude výuka vedená M. Omelkou probíhat v anglickém jazyce.

Požadavky zápočtu:

  • přednesení referátu na dané téma,
  • schopnost zhodnotit a okomentovat vyslechnuté referáty,
  • docházka (přítomnost alespoň na 75% referátů kolegů z paralelky).

V případě, že nebude probíhat prezenční výuka, budou referáty probíhat distanční formou pomocí vhodné telekomunikační platformy (např. zoom).

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2015)

Podle zvoleného tématu.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (12.05.2014)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (09.09.2020)

Samostatně připravované referáty na jedno nebo více témat z odborné literatury a časopiseckých pramenů.

Na různých paralelkách semináře mohou být probírána různá témata. Studentům doporučujeme, aby se podívali na internetové stránky vyučujících.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. (30.05.2018)

teorie míry a integrálu, základy matematické statistiky, základy teorie pravděpodobnosti