PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2016/2017
   Přihlásit přes CAS
Matematická statistika 1 - NMSA331
Anglický název: Mathematical Statistics 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: zimní s.:4/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kulich/vyuka/ms1
Garant: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
M Bc. OM > Zaměření STOCH
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Neslučitelnost : NSTP201
Prerekvizity : NMSA202
Záměnnost : NSTP201
Je korekvizitou pro: NMSA332
Je záměnnost pro: NSTP201, NSTP191
Ve slož. prerekvizitě: NMSA349
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (02.06.2016)
Základy statistických metod. Doporučeno pro bakalářský obor Obecná matematika, zaměření Stochastika. Vyžaduje znalosti z předmětu NMSA202 Pravděpodobnost a matematická statistika.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)

Studenti se seznámí se základními metodami statistické analýzy dat. To jim umožní pochopit podstatu teoretických výsledků presentovaných v dalších přednáškách

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. (09.09.2013)

Anděl J.: Matematická statistika, SNTL/ALFA, Praha 1978

Anděl J.: Statistické metody. Matfyzpress, Praha 2007

Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2013

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (11.05.2012)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D. (11.04.2018)

1. Náhodný výběr. Rozdělení výběrového průměru a rozptylu. Pořádkové statistiky.

2. Bodové a intervalové odhady - základní principy. Empirické odhady, výběrové momenty a kvantily.

3. Principy testování hypotéz.

4. Jednovýběrové a párové metody pro kvantitativní data.

5. Dvouvýběrové metody pro kvantitativní data.

6. Jednovýběrové metody pro binární a kategoriální data.

7. Dvouvýběrové metody pro kategoriální data. Kontingenční tabulky.

8. Vícevýběrové metody pro kvantitativní data. Analýza rozptylu. Principy mnohonásobných porovnávání.

9. Korelační analýza. Základy lineárního modelu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK