PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnostní a statistické problémy - NMSA170
Anglický název: Probabilistic and statistical problems
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Doporučené volitelné
M Bc. MMIT > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Úvod do diskrétní pravděpodobnosti a řešení zajímavých problémů pomocí jednoduchých pravděpodobnostních a statistických metod. Volitelný předmět vhodný pro 1. ročník oborů OM a FM.
Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (24.04.2019)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základními metodami, které se používají pro popis a studium dějů ovlivňovaných náhodou.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (24.04.2019)
Podmínky zakončení předmětu -

Předmět je zakončen zápočtem.

Podmínky získání zápočtu: aktivní účast, max. 3 absence.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Poslední úprava: Pawlas Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (14.02.2022)
Literatura -

J. Anděl (2007): Matematika náhody, 3. vydání, Matfyzpress, Praha.

J. Bewersdorff (2005): Luck, Logic, and White Lies: The Mathematics of Games, A K Peters, Wellesley.

H. Tijms (2004): Understanding Probability: Chance Rules in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge.

K. Zvára, J. Štěpán (2006): Pravděpodobnost a matematická statistika, 4. vydání, Matfyzpress, Praha.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (24.04.2019)
Metody výuky -

Seminář.

Poslední úprava: Pawlas Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (14.02.2022)
Sylabus -

1. Náhodný pokus s konečnou množinou výsledků, klasická pravděpodobnost a axiomatická definice.

2. Geometrická pravděpodobnost.

3. Nezávislost náhodných jevů, podmíněná pravděpodobnost, Bayesova věta.

4. Diskrétní náhodná veličina, její rozdělení pravděpodobnosti, střední hodnota, rozptyl.

5. Korelace, kauzalita.

6. Testování hypotéz.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (24.04.2019)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK