PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Pravděpodobnostní a statistické problémy - NMSA160
Anglický název: Problems of Probability and Statistics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření STOCH
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Úvod do diskrétní pravděpodobnosti a řešení zajímavých problémů pomocí jednoduchých pravděpodobnostních a statistických metod. Volitelný předmět vhodný pro 1. ročník oborů OM a FM.
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Cíl předmětu -

Seznámit studenty se základními metodami, které se používají pro popis a studium dějů ovlivňovaných náhodou.

Poslední úprava: Pawlas Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (05.09.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.

Zápočet je nutnou podmínkou pro účast na zkoušce.

Podmínky získání zápočtu: aktivní účast na cvičení, max. 3 absence.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opakování této kontroly.

Poslední úprava: Pawlas Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (14.02.2018)
Literatura

J. Anděl (2007): Matematika náhody, 3. vydání, Matfyzpress, Praha.

J. Bewersdorff (2005): Luck, Logic, and White Lies: The Mathematics of Games, A K Peters, Wellesley.

H. Tijms (2004): Understanding Probability: Chance Rules in Everyday Life, Cambridge University Press, Cambridge.

K. Zvára, J. Štěpán (2006): Pravděpodobnost a matematická statistika, 4. vydání, Matfyzpress, Praha.

Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2013)
Metody výuky -

Přednáška + cvičení.

Poslední úprava: T_KPMS (15.05.2012)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška má pouze písemnou část, která se skládá ze čtyř příkladů odpovídajících tomu, co bylo probíráno na přednášce a procvičováno na cvičení. K úspěšnému složení zkoušky je třeba správně vyřešit alespoň dva příklady.

Poslední úprava: Pawlas Zbyněk, doc. RNDr., Ph.D. (14.02.2018)
Sylabus -

1. Náhodný pokus s konečnou množinou výsledků, klasická pravděpodobnost.

2. Kombinatorická pravděpodobnost.

3. Geometrická pravděpodobnost, Bertrandův paradox.

4. Nezávislost náhodných jevů, podmíněné pravděpodobnosti, Bayesova věta, lékařská diagnostika, Simpsonův paradox.

5. Diskrétní náhodná veličina, její rozdělení pravděpodobností, střední hodnota.

6. Úlohy o výpočtu střední hodnoty.

7. Náhodná procházka, ruinování hráče v hazardních hrách.

8. Rekordy, jejich střední počet, doba čekání na další rekord.

9. Optimalizační úlohy, problém výběru partnera.

10. Normální rozdělení, limitní věty.

Poslední úprava: Zichová Jitka, RNDr., Dr. (05.05.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK