Teorie směsí - NMOD043
Anglický název: Theory of Mixtures
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
RNDr. Ondřej Souček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMMO541
Je neslučitelnost pro: NMMO541
Je záměnnost pro: NMMO541
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: T_MUUK (23.01.2007)
Cílem kursu je seznámit posluchače s několika přístupy k modelování směsí v rámci termodynamiky kontinua. Bude prezentována jak obecná teorie, tak budou odvozeny zjednodušující modely.
Literatura
Poslední úprava: T_MUUK (23.01.2007)

K.R. Rajagopal, L. Tao: Mechanics of mixtures. World Scientific, 1995.

I. Samohýl: Thermodynamics of irreversible processes in fluid mixtures. Approached by rational thermodynamics. Teubner, 1987.

F. Maršík: Termodynamika kontinua, Academia, 1999.