Biotermodynamika - NMOD036
Anglický název: Biothermodynamics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMMO531
Je neslučitelnost pro: NMMO531
Je záměnnost pro: NMMO531
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (16.05.2001)
Přednáška navazuje na Mechaniku kontinua MOD012 a Termodynamiku kontinua MOD035. Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace. Zákony bilance hmotnosti, hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky), bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. zákon termodynamiky). Lineární nevratná termodynamika a základy chemické kinetiky. Jako aplikace jsou uvedeny: termodynamika membránového transportu, studium biologických oscilací, termodynamické aspekty evoluce, srdečně cévní systém.
Sylabus -
Poslední úprava: FMARSIK/MFF.CUNI.CZ (17.04.2008)

1. Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace. Zákony bilance hmotnosti, hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky), bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. Zákon termodynamiky). Lineární nevratná termodynamika a základy chemické kinetiky.

2. Jako aplikace jsou uvedeny:

  • termodynamika membránového transportu,
  • studium biologických oscilací,
  • termodynamické aslekty biologické revoluce,
  • srdečně cévní systém,
  • remodelace tkání (kostí a cévní stěny)