PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2011/2012
   Přihlásit přes CAS
Základy matematického modelování - NMOD009
Anglický název: Fundamentals of Mathematical Modelling
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2011 do 2011
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Pravděpodobnost a statistika
Korekvizity : {NSTP129 nebo NSTP022}
Prerekvizity : {NMAA071 nebo NMAA001}, {NMAA072 nebo NMAA002}
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)
Prednáška je věnována analýze a modelování časových dat, to jest časových řad, kdy v pevných okamžicích měříme náhodné veličiny, nebo naopak procesů typu Poissonova procesu, kdy se v náhodných časových okamžicích objevují události. Předpoklady: základy matematické analýzy a základní kurz pravděpodobnosti a statistiky.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)

Seznámit studenty se základními možnostmi analýzy a modelování časových dat.

Literatura
Poslední úprava: G_M (27.05.2009)

Mandl P.: Pravděpodobnostní dynamické modely. Academia Praha 1985

Prášková, Z., Lachout, P.: Základy náhodných procesů. Karolinum, Praha 1998.

Prášková, Z.: Základy náhodných procesů II. Karolinum, 2004.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (28.05.2008)

Přednáška+cvičení.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (09.05.2008)

1. Vyrovnávání dat, klouzavé průměry.

2. Modely růstu.

3. Lineární soustavy.

4. Markovovy řetězce s diskrétním časem a stavovým prostorem.

5. Časové řady, ARMA procesy.

6. Poissonův proces a příbuzné modely.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK