PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Metoda konečných objemů pro stlačitelné proudění - NMNV621
Anglický název: Finite Volume Method for Compressible Flows
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc.
Třída: DS, vědecko - technické výpočty
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NNUM070
Záměnnost : NNUM070
Je záměnnost pro: NNUM070
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Formulace zákonů zachování ve tvaru diferenciálních rovnic, konstitutivní a reologické vztahy, vlastnosti Eulerových rovnic a jejich využití při numerickém řešení pomocí metody konečných objemů, Riemannův řešič, numerický tok, adaptivní metody, metody vyššího řádu.
Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Cíl předmětu -

Studenti se seznámí s různými aspekty metody konečných objemů pro numerické řešení Eulerových a Navierových-Stokesových rovnic.

Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Podmínky zakončení předmětu -

Písemná a ústní zkouška

Poslední úprava: Felcman Jiří, doc. RNDr., CSc. (07.06.2019)
Literatura

Feistauer M.: Mathematical Methods in Fluid Dynamics, Longman Scientific-Technical, Harlow, l993.

Feistauer M., Felcman J., Straskraba I.: Mathematical and Computational methods for Compressible Flow, Oxford University Press, 2003.

Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Metody výuky -

Přednášky v posluchárně.

Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška dle sylabu.

Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Sylabus -

Základní rovnice mechaniky tekutin: popis proudění, věta o transportu, rovnice kontinuity, pohybové rovnice, tenzor napětí, Eulerovy a Navierovy-Stokesovy rovnice, rovnice energie, termodynamické vztahy.

Matematická teorie stlačitelného proudění: Eulerovy rovnice, vlastnosti Eulerových rovnic, Cauchyho úloha, okrajové podmínky, slabé řešení.

Metoda konečných objemů: Síť konečných objemů, odvození základního schématu metody konečných objemů, vlastnosti numerického toku, konstrukce některých numerických toků, Godunovova metoda, Riemannův řešič.

Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
Vstupní požadavky -

Nejsou předpokládány žádné speciální znalosti.

Poslední úprava: G_M (07.05.2014)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK