PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Metody rozkladu oblasti - NMNV466
Anglický název: Domain Decomposition Methods
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Petr Mayer, Dr.
Třída: M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Neslučitelnost : NNUM213
Záměnnost : NNUM213
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)
Rychlé iterační a hybridní algoritmy. Varianty metod rozkladu na podoblasti, agregace. Paralelní implementace.
Literatura
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)

Hackbusch W.: Multigrid Methods. Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, l988.

Multigrid Methods. Lecture Notes in Mathematics, Vo.96O. Springer Verlag Berlin-Heidelberg-New York, l982. Editoři Hackbusch W. a Trottenberg U.

Mayer P.: Víceúrovňové metody. Disertace, MFF UK, l995.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KNM (15.09.2013)

Metoda rozkladu oblasti.

Neumann-Neumannovy podmínky na rozhraní.

Vlastnosti algoritmu.

Stabilizace algoritmu-vybalancování korekcí.

Porovnání s "klasickými" multigridními postupy.

Obecné víceúrovňové metody.

Abstraktní teorie.

Úlohy s nehladkými daty.

Homogenizace jako dvouúrovňový proces.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK