PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář numerické matematiky - NMNV451
Anglický název: Seminar in Numerical Mathematics
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc.
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.
Třída: M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Numerická analýza
Záměnnost : NNUM014
Anotace -
Poslední úprava: T_KNM (11.09.2013)
Seminář katedry numerické matematiky s celostátní, případně zahraniční účastí, na němž jsou referovány (převážně anglicky) nejnovější poznatky a výsledky numerické matematiky a aplikací.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (29.09.2021)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na semináři (např. účast v diskuzích, přednesení referátu apod.).

Povaha kontroly splnění podmínek pro udělení zápočtu vylučuje opakování této kontroly, tedy zápočet se opakovat nedá.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Vít Dolejší, Ph.D., DSc. (07.06.2019)

Specializovaná časopisecká literatura dle aktuálně probíraných témat.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (29.09.2021)

Seminář katedry numerické matematiky s celostátní účastí, na němž jsou referovány nejnovější poznatky oboru. Detailní program je k dispozici zde: https://seminar-nm.karlin.mff.cuni.cz/

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc. (15.05.2018)

Žádné speciální znalosti se nepředpokládají.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK