PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2021/2022
  
Bakalářské konzultace: Modelování a numerická analýza - NMNM349
Anglický název: Bachelor's Thesis: Modelling and Numerical Analysis
Zajišťuje: Studijní oddělení (32-STUD)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: oba
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: 0/4 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Patří ke studentské práci typu: bakalářská práce
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Povinně volitelné
Prerekvizity : {Aspoň jeden z předmětů NOFY003, NMNM332, NMNM336}, {Buď NMMA334 nebo NNUM001 a NDIR044}, NMMA331, NMMA333, NMNM331, NMNM334
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Konzultace a příprava bakalářské práce pro zaměření Matematické modelování a numerická analýza oboru Obecná matematika. Předmět lze zapsat v zimním i v letním semestru. Prerekvizity se neověřují při zápise tohoto předmětu, ale až při kontrole plnění studijních povinností (prerekvizity na absolvování).
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (14.06.2019)

Zápočet se uděluje za dovedení bakalářské práce do skoro finální podoby.

Předmět není možné úspěšně zakončit bez splnění jeho prerekvizit. Tyto prerekvizity jsou popsány v Oranžové karolince a určují zaměření Numerická analýza a matematické modelování oboru Obecná matematika.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK