PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Jednoduché matematické modely v biologii 2 - NMMO594
Anglický název: Simple mathematical models in biology 2
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc.
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Neslučitelnost : NMOD209
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)
Přednáška bude soustředěna hlavně na systémy typu reakce-difuze vykazující Turingovu nestabilitu způsobenou difuzí ("diffusion driven instability") a vznik prostorových struktur ("spatial patterns"), které hrají roli v modelech morfogeneze. Úroveň přednášky lze přizpůsobit znalostem posluchačů. Budou formulovány otevřené problémy od jednoduchých až po obtížné a od čistě teoretických až po numerické zpracování. kucera@math.cas.cz
Literatura -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)

J. D. Murray: Mathematical Biology II. Spatial Models and Biomedical Applications. Third Edition, Springer 2003.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)

Systémy reakce-difuze typu aktivátor-inhibitor.

Destabilizační vliv difúze, oblast stability a nestability.

Bifurkace stacionárních prostorově nehomogenních řešení (spatial patterns).

Aplikace - vznik zbarvení savců, modely angiogeneze hrající roli mj. i

ve studiu nádorů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK