PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Seminář z bifurkací a jejich interpretací v biologii - NMMO591
Anglický název: Seminar on bifurcations and their interpretations in biology
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Matematické modelování ve fyzice
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)
Na semináři se budou střídavě probírat souvislosti přírodních věd (zvláště biologie) a matematiky a otevřené problémy v oblasti bifurkací a stability řešení diferenciálních rovnic a variačních nerovnic. Zejména budou probírány zcela novém přístupy k bifurkacím variačních nerovnic, které vedou na řadu otevřených problémů, vhodných pro diplomové i doktorské práce. Skutečná náplň semináře bude záležet na skladbě účastníků; může se případně začít elementárním výkladem základů teorie bifurkací. Zúčastnit se mohou posluchači od 3. ročníku až po doktorandy. kucera@math.cas.cz
Literatura -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)

J. D. Murray: Mathematical Biology II. Spatial Models and Biomedical Applications. Third Edition, Springer 2003.

Časopisecká literatura dle potřeby.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (26.04.2013)

Bifurkace pro variační nerovnice a podobné úlohy.

Systémy reakce-difúze, vliv difúze na stabilitu stacionárních řešení popisujících prostorové struktury (spatial patterns).

Stabilizační a destabilizační vliv jednostranných podmínek.

Interpretace v biologii.

Referování aktuálních výsledků.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK