PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Plasticita a creep - NMMO566
Anglický název: Plasticity and creep
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Ing. Jiří Plešek, CSc.
Třída: DS, matematické a počítačové modelování
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Anotace -
Poslední úprava: G_M (09.06.2016)
Cílem přednášky je vysvětlit studentům základy plasticity materiálů.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.06.2021)

Předmět je vyučován na ČVUT a probíhá podle rozvrhu ČVUT. Zájemce o kurz prosíme, aby kromě zápisu přes SIS v dostatečném předstihu osobně kontaktovali vyučujícího dr. Pleška (plesek@it.cas.cz) a domluvili se s ním na podrobnostech ohledně průběhu výuky.

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (09.06.2016)

[1] Chen, W.F., Han, D.J.: Plasticity for Structural Engineers. Springer, New York 1988.

[2] Plešek, J.: Numerická integrace konstitutivních vztahů. Inž. mech., Vol. 6, No. 1, pp.3-24, 1999.

[3] Plešek, J., Korous, J.: Explicit integration method with time step control for viscoplasticity and creep. Adv. Engrg. Software, Vol. 33, No. 7-10, pp. 621-630, 2002.

[4] Bathe, K.J.: Finite Element Procedures. Prentice-Hall, New Jersey 1996.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (09.06.2016)

Úvod do nelineárního chování materiálů, zejména kovů. Vysvětleny jsou základní principy teorie mezního stavu kolapsu, přizpůsobení a nízkocyklové únavy při cyklickém zatížení. Následuje geneze inkrementálních materiálových modelů se dvěma typy zpevnění, isotropního a kinematického, s ohledem na historii neproporciálního zatížení, sledujícího různě složité zatěžovací cesty. Diskutována je též numerická implementace v rámci metody konečných prvků, otázky numerické stability a uzamykání prvků.

Požadavky k zápisu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (12.06.2021)

Předmět je vyučován na ČVUT a probíhá podle rozvrhu ČVUT. Zájemce o kurz prosíme, aby kromě zápisu přes SIS v dostatečném předstihu osobně kontaktovali vyučujícího dr. Pleška (plesek@it.cas.cz) a domluvili se s ním na podrobnostech ohledně průběhu výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK