PředmětyPředměty(verze: 916)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v mechanice nenewtonovských tekutin - NMMO539
Anglický název: Mathematical Methods in Mechanics of Non-Newtonian Fluids
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Neslučitelnost : NMOD042
Záměnnost : NMOD042
Je záměnnost pro: NMOD042
Anotace -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Cílem kursu budou vysvětlit různé metody a přístupy k existenční teorii pro systémy parciálních diferenciálních rovnic popisujících chování různých tříd nenewtonských tekutin.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

Cílem přednášky je přiblížit posluchačům metody, které se používají při studiu matematických vlastností proudění nestlačitelných nenewtonských tekutin, která platí pro libovolná data (geometrie, časový interval, počáteční podmínky, dané objemové zdroje) a pro co nejširší třídy konstitutivních vztahů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

Zkouška se skládá z řešení vybraných domácích úkolů a ústní zkoušky metod a nástrojů použitých v analýze úloh řešených a přednesených během kursu.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

J. Málek, K.R. Rajagopal: Mathematical issues concerning the Navier-Stokes equations and some of their generalizations. Handb. diff. equations. II, 371-459, 2005.

J. Málek, K. R. Rajagopal: Mathematical properties of the flows of incompressible fluids with pressure and shear rate dependent viscosities, Handb. Math. Fluid Dynamics IV, 2007.

P.L. Lions, N. Masmoudi: Global solutions for some Oldroyd models of non-Newtonian flows., Chinese Ann. Math. Ser. B 21 (2000), no. 2, 131--146.

Research papers.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

přednáška

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

Zkouška se skládá z řešení vybraných domácích úkolů a ústní zkoušky metod a nástrojů použitých v analýze úloh řešených a přednesených během kursu.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc. (13.10.2017)

J. Málek, K.R. Rajagopal: Mathematical issues concerning the Navier-Stokes equations and some of their generalizations. Handb. diff. equations. II, 371-459, 2005.

J. Málek, K. R. Rajagopal: Mathematical properties of the flows of incompressible fluids with pressure and shear rate dependent viscosities, Handb. Math. Fluid Dynamics IV, 2007.

P.L. Lions, N. Masmoudi: Global solutions for some Oldroyd models of non-Newtonian flows., Chinese Ann. Math. Ser. B 21 (2000), no. 2, 131--146.

a další časopisecká literatura.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK