PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v mechanice nenewtonovských tekutin - NMMO539
Anglický název: Mathematical Methods in Mechanics of Non-Newtonian Fluids
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Miroslav Bulíček, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Neslučitelnost : NMOD042
Záměnnost : NMOD042
Je záměnnost pro: NMOD042
Anotace -
Cílem kursu budou vysvětlit různé metody a přístupy k existenční teorii pro systémy parciálních diferenciálních rovnic popisujících chování různých tříd nenewtonských tekutin.
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Cíl předmětu -

Cílem přednášky je přiblížit posluchačům metody, které se používají při studiu matematických vlastností proudění nestlačitelných nenewtonských tekutin, která platí pro libovolná data (geometrie, časový interval, počáteční podmínky, dané objemové zdroje) a pro co nejširší třídy konstitutivních vztahů.

Poslední úprava: Málek Josef, prof. RNDr., CSc., DSc. (13.10.2017)
Podmínky zakončení předmětu -

Zkouška se skládá z řešení vybraných domácích úkolů a ústní zkoušky metod a nástrojů použitých v analýze úloh řešených a přednesených během kursu.

Poslední úprava: Málek Josef, prof. RNDr., CSc., DSc. (13.10.2017)
Literatura

J. Málek, K.R. Rajagopal: Mathematical issues concerning the Navier-Stokes equations and some of their generalizations. Handb. diff. equations. II, 371-459, 2005.

J. Málek, K. R. Rajagopal: Mathematical properties of the flows of incompressible fluids with pressure and shear rate dependent viscosities, Handb. Math. Fluid Dynamics IV, 2007.

P.L. Lions, N. Masmoudi: Global solutions for some Oldroyd models of non-Newtonian flows., Chinese Ann. Math. Ser. B 21 (2000), no. 2, 131--146.

Research papers.

Poslední úprava: Málek Josef, prof. RNDr., CSc., DSc. (13.10.2017)
Metody výuky -

přednáška

Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)
Požadavky ke zkoušce -

Zkouška se skládá z řešení vybraných domácích úkolů a ústní zkoušky metod a nástrojů použitých v analýze úloh řešených a přednesených během kursu.

Poslední úprava: Málek Josef, prof. RNDr., CSc., DSc. (13.10.2017)
Sylabus -

J. Málek, K.R. Rajagopal: Mathematical issues concerning the Navier-Stokes equations and some of their generalizations. Handb. diff. equations. II, 371-459, 2005.

J. Málek, K. R. Rajagopal: Mathematical properties of the flows of incompressible fluids with pressure and shear rate dependent viscosities, Handb. Math. Fluid Dynamics IV, 2007.

P.L. Lions, N. Masmoudi: Global solutions for some Oldroyd models of non-Newtonian flows., Chinese Ann. Math. Ser. B 21 (2000), no. 2, 131--146.

a další časopisecká literatura.

Poslední úprava: Málek Josef, prof. RNDr., CSc., DSc. (13.10.2017)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK