PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic - NMMO532
Anglický název: Mathematical Theory of Navier-Stokes Equations
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Málek, CSc., DSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Neslučitelnost : NDIR010
Záměnnost : NDIR010
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (18.04.2019)
Matematická teorie zahrnující existenci slabého řešení, otázky jednoznačnosti a regularity slabého řešení, existence tlaku. Důraz kladen na evoluční model ve třech prostorových dimenzích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Seznámit studenty se základními elementy teorie evolučních Navier--Stokesových rovnic.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. (07.02.2018)

The student is required to pass an oral exam based on the material from the lecture.

Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. (07.02.2018)

G.P. Galdi: An introduction to the Navier-Stokes initial-boundary value problem, Galdi, Giovanni P. (ed.) et al., Fundamental directions in mathematical fluid mechanics, Basel: Birkhäuser, 1-70, 2000.

M. Pokorný: Navier-Stokesovy rovnice, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/NS.pdf.

http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/NavierandStokes_eng.pdf. (English version)

M. Pokorný: Regularita řešení Navier-Stokesových rovnic, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/regularita_NS.pdf

F. Boyer, P. Fabrie: Eléments d'analyse pour l'étude de quelques mod`eles d'écoulements de fluides visqueux incompressibles, Springer, 2006 (in French).

R. Temam: Navier-Stokes equations. Theory and numerical analysis, Providence, RI: American Mathematical Society (AMS), 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

přednáška

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D. (07.02.2018)

The material covered during the lecture available also in the Lecture notes (in Czech or English for the general part, in Czech for the suitable weak solution).

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Matematická teorie zahrnující existenci slabého řešení, otázky jednoznačnosti a regularity slabého řešení, existence tlaku. Důraz kladen na evoluční model ve třech prostorových dimenzích.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK