PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Matematická teorie Navierových-Stokesových rovnic - NMMO532
Anglický název: Mathematical Theory of Navier-Stokes Equations
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Neslučitelnost : NDIR010
Záměnnost : NDIR010
Je záměnnost pro: NDIR010
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (18.04.2019)
Matematická teorie zahrnující existenci slabého řešení, otázky jednoznačnosti a regularity slabého řešení, existence tlaku. Důraz kladen na evoluční model ve třech prostorových dimenzích.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Seznámit studenty se základními elementy teorie evolučních Navier--Stokesových rovnic.

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (07.02.2023)

The student is required to pass an oral exam based on the material from the lecture.

In case you are interested in the course, please contact by e-mail Milan Pokorny.

Literatura -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (07.02.2023)

G.P. Galdi: An introduction to the Navier-Stokes initial-boundary value problem, Galdi, Giovanni P. (ed.) et al., Fundamental directions in mathematical fluid mechanics, Basel: Birkhäuser, 1-70, 2000.

M. Pokorný: Navier-Stokesovy rovnice, https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/LectureNotes/NS.pdf

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/LectureNotes/NavierandStokes_eng.pdf. (English version)

M. Pokorný: Regularita řešení Navier-Stokesových rovnic, http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/regularita_NS.pdf

https://www2.karlin.mff.cuni.cz/~pokorny/LectureNotes/regularita_NS_English.pdf. (English version)

F. Boyer, P. Fabrie: Eléments d'analyse pour l'étude de quelques mod`eles d'écoulements de fluides visqueux incompressibles, Springer, 2006 (in French).

R. Temam: Navier-Stokes equations. Theory and numerical analysis, Providence, RI: American Mathematical Society (AMS), 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

přednáška

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (30.04.2020)

The material covered during the lecture available also in the Lecture notes (in Czech or English for the general part and for the suitable weak solution).

Sylabus -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (07.02.2023)

Matematická teorie zahrnující existenci slabého řešení, otázky jednoznačnosti a regularity slabého řešení, existence tlaku. Vhodné slabé řešení, částečná regularita. Důraz kladen na evoluční model ve třech prostorových dimenzích.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. Mgr. Milan Pokorný, Ph.D., DSc. (21.06.2021)

Základní znalosti lineárních parciálních diferenciálních rovnic (Sobolevovy prostory, slabé řešení pro lineární eliptické a parabolické PDR)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK