Biotermodynamika - NMMO531
Anglický název: Biothermodynamics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Ing. František Maršík, DrSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Neslučitelnost : NMOD036
Záměnnost : NMOD036
Je záměnnost pro: NMOD036
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (11.06.2021)
Předmět je od roku 2021/2022 nevyučován. Je nahrazen předmětem NMMO543 Biotermodynamika.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (13.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou. K absolvování zkoušky je nutné mít zápočet.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (09.06.2015)

[1] Alberts B.,Bray D. a kol:Základy buněčné biologie, Espero Publishing, Ústí nad Labem 2001

[2] Valenta J.a kol. Biomechanika, Academia 1985

[3] Maršík F, Dvořák I. :Biotermodynamika, Academia 1998

[4] Kodíček M. Karpenko V.: Biofyzikální chemie Academia 2000

Sylabus -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

1. Základní termodynamické pojmy, fenomenologická a mikroskopická interpretace. Zákony bilance hmotnosti, hybnosti, vnitřní energie (I. zákon termodynamiky), bilance elektrického a magnetického indukčního toku a bilance entropie (II. Zákon termodynamiky). Lineární nevratná termodynamika a základy chemické kinetiky.

2. Jako aplikace jsou uvedeny:

  • termodynamika membránového transportu,
  • studium biologických oscilací,
  • termodynamické aslekty biologické revoluce,
  • srdečně cévní systém,
  • remodelace tkání (kostí a cévní stěny)