PředmětyPředměty(verze: 941)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
GENERIC - nerovnovážná termodynamika - NMMO463
Anglický název: GENERIC - non-equilibrium thermodynamics
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: letní s.:2/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (14.05.2019)
Cílem (nejspíše nedosažitelným) nerovnovážné termodynamiky je systematicky popsat všechny přírodní procesy kolem nás na různých úrovních popisu. Cílem přednášky je seznámení se s teorií General Equation for Non- equilibrium Reversible-Irreversible Coupling (GENERIC), která kombinuje hamiltonovskou mechaniku s gradientní dynamikou, a dokže tak spojit komplexní mechanické chování s termodynamickým vývojem. GENERIC se zdá být slibnou cestou za cílem nerovnovážné termodynamiky.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Michal Pavelka, Ph.D. (19.10.2020)

Předmět je zakončen zkouškou. Požadavky odpovídají tomu, co bylo probráno během semestru.

Nutnou podmínkou pro zkoušku je zápočet. Ten bude udělen za vyřešení domácích úkolů a napsání písemky.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (14.05.2019)

Pavelka, Klika, Grmela, Multiscale Thermo-Dynamics, de Gruyter 2018

Grmela, Öttinger, Dynamics and thermodynamics of complex fluids. I. Development of a general formalism, Phys. Rev. E (1997), vol. 56(6)

Öttinger, Grmela, Dynamics and thermodynamics of complex fluids. II. Illustrations of a general formalism Phys. Rev. E (1997), vol. 56(6)

Jou, Casas-Vázquez, Lebon: Understanding Non-equilibrium Thermodynamics

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (14.05.2019)

Princip nejmenší akce a Hamiltonovy kanonické rovnice. Základy diferenciální geometrie, Lieovy grupy, Lieovy algebry, duál Lieovy algebry, Euler-Poincarého pohybové rovnice. Rotace tuhého tělesa. Polopřímý součin a těžký setrvačník. Nekonečně dimenzionální Lieovy grupy a mechanika tekutin.

Mechanika kontinua v lagrangeovském a eulerovském popisu, pevné látky, viskoelastické tekutiny a mechanika tekutin.

Vratnost a nevratnost vůči časové inverzi. Disipační potenciál, entropická a energetická reprezentace. Růst entropie.

eneral Equation for Non-equilibrium Reversible-Irreversible Coupling (GENERIC). Princip maximální entropie (MaxEnt).

Liouvilleova rovnice a kinetická teorie. Elektromagnetické pole a jeho interakce s hmotou. Směsi. Maxwell-Stefanovy vztahy, Fickův a Ohmův zákon. Hyperbolické vedení tepla a Fourierův zákon.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK