Seminář z mechaniky kontinua - NMMO461
Anglický název: Seminar in Continuum Mechanics
Zajišťuje: Katedra numerické matematiky (32-KNM)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět je možno zapsat mimo plán
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c.
RNDr. Šárka Nečasová, DSc.
doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr., DSc.
Třída: M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematické modelování ve fyzice
Záměnnost : NMOD206, NMOD207
Je záměnnost pro: NMOD207, NMOD206
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)
Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je Prof. RNDr. J. Nečas, DrSc., Dr.h.c., jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (09.10.2017)

Seznámit se s nejnovějšími výsledky v oblasti matematického modelování problémů mechaniky kontinua.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc., dr. h. c. (09.10.2017)

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na semináři (např. účast v diskuzích, přednesení referátu apod.)

Literatura -
Poslední úprava: T_MUUK (27.04.2016)

Specializovaná časopisecká literatura dle aktuálně probíraných témat.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Formou přednášek zvaných hostů.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. (09.10.2017)

Semestrální zápočet za aktivní učast na semináři ( presentace, diskuze)

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Václav Kučera, Ph.D. (15.01.2019)

Na tomto tradičním semináři, jehož zakladatelem je Prof. RNDr. J. Nečas, DrSc., jsou posluchači seznamováni s nejnovějšími výsledky mechaniky kontinua a přilehlých oblastí.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_MUUK (14.05.2013)

Základní znalosti funkcionální analýzy a parciálních diferenciálních rovnic.