PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Počítačové řešení fyzikálních úloh - NMMO212
Anglický název: Computer solutions of physical problems
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: Mgr. Vít Průša, Ph.D.
RNDr. Karel Tůma, Ph.D.
Mgr. Jan Blechta, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. (13.05.2022)
Řešení konkrétních fyzikálních úloh pomocí již probraných matematických technik a dostupného programového vybavení pro numerické a symbolické výpočty (Mathematica, Matlab, knihovny pro vědecko-technické výpočty v jazyce Python a případně jiných jazycích).
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)

A. Quarteroni, F. Saleri, P. Gervasio: Scientific Computing with MATLAB and Octave, 2014, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-45367-0

D. P. O'Leary et al.: Scientific computing with case studies, 2009, Society for Industrial and Applied Mathematics, DOI 10.1137/9780898717723

A. Greenbaum, T. P. Chartier: Numerical methods: design, analysis, and computer implementation of algorithms, 2012, Princeton University Press, https://press.princeton.edu/titles/9763.html

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (29.05.2019)

Řešení konkrétních fyzikálních úloh pomocí již probraných matematických technik a dostupného programového vybavení pro numerické a symbolické výpočty (Mathematica, Matlab, knihovny pro vědecko-technické výpočty v jazyce Python a případně jiných jazycích).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK