Počítačové řešení fyzikálních úloh - NMMO202
Anglický název: Computer solution of physical problems
Zajišťuje: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:0/4, KZ [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jaroslav Hron, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.02.2018)
Řešení konkrétních fyzikálních úloh pomocí již probraných matematických technik a dostupného programového vybavení pro numerické a symbolické výpočty (Mathematica, Matlab, knihovny pro vědecko-technické výpočty v jazyce Python a případně jiných jazycích).
Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (02.02.2018)

A. Quarteroni, F. Saleri, P. Gervasio: Scientific Computing with MATLAB and Octave, 2014, Springer, DOI 10.1007/978-3-642-45367-0

D. P. O'Leary et al.: Scientific computing with case studies, 2009, Society for Industrial and Applied Mathematics, DOI 10.1137/9780898717723

A. Greenbaum, T. P. Chartier: Numerical methods: design, analysis, and computer implementation of algorithms, 2012, Princeton University Press, https://press.princeton.edu/titles/9763.html