PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Studentský logický seminář - NMMB453
Anglický název: Students' Seminar on Logic
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017 do 2019
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~krajicek/babylogika.html
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra, Diskrétní matematika
Záměnnost : NALG050
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Seminář pro studenty se zájmem o matematickou logiku.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (28.10.2019)

V závislosti na počtu účastníků jedna či více 90-ti minutových prezentací.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)

Studujeme různé oblasti matematické logiky s ohledem na zájmy a znalosti účastníků semináře.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK