Steganografie a digitální média - NMMB436
Anglický název: Steganography and Digital Media
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Další informace: http://www.karlin.mff.cuni.cz/~kozlik/sdm/
Garant: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB029
Záměnnost : NMIB029
Je záměnnost pro: NMIB029
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (14.05.2019)
Přednáška seznamuje se základními pojmy steganografie v kontextu standardních formátů používaných pro kódování obrazů. Předmět nemusí být vyučován každý rok.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (11.06.2019)

Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Literatura -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)

Jessica Fridrich: Steganography in Digital Media: Principles, Algorithms, and Applications

Metody výuky
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (30.09.2020)

Přednáška je vedena formou konferenční hovorů. Přednášející poskytuje studentům své naskenované poznámky, které pokrývají asi 1/2 semestru, a skripta, která pokrývají druhou 1/2 semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (02.10.2018)

Zkouška je ústní. Student si vylosuje otázky a dostane čas na přípravu poznámek. Otázky korespondují se sylabem přednášky v rozsahu, ve kterém byla jednotlivá témata vyložena na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (02.10.2018)

Formátování digitálního obrazu (rastrový a paletový formát a formát JPEG).

Akvizice digitálního obrazu (Bayerův filtr, zpracování obrazu, šum).

LSB embedding a ±1 embedding.

Histogramový útok na LSB embedding.

Kvantitativní útok na Jsteg.

Sample pairs analysis.

Steganografie v paletových obrázcích, vkládání s optimálním přiřazením parity.

Útok na vkládání s optimálním přiřazením parity.

Stegosystém zachovávající model nosiče (stegosystém OutGuess).

Stegosystém F5.

Vkládání při redukci barevné hloubky a jeho efektivita.

Maticové vkládání a jeho efektivita.

Algoritmus maticového vkládání využívající minimum-distance dekodér.

Spodní mez na pokrývací poloměr v závislosti na relativní kapacitě.

Perfektní kódy a horní mez na efektivitu vkládání.

Součtově a rozdílově pokrývací množiny.

Věta o mokrém nosiči, vkládání při kvantizaci, vkládání při dvojité ztrátové kompresi, dvouúrovňové ±1 vkládání.

Vkládání pomocí Viterbiho algoritmu.