Geometrické modelování - NMMB434
Anglický název: Geometric Modelling
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NPGR021
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
Kategorizace předmětu: Informatika > Počítačová grafika a geometrie
Matematika > Geometrie
Neslučitelnost : NPGR021
Záměnnost : NPGR021
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KSVI (06.04.2006)
Předmět je zaměřen na základní principy reprezentace ploch v počítačové grafice, přitom je kladen důraz na geometrický přístup k dané problematice. Výklad je doplněn praktickými ukázkami.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (13.10.2017)

Zápočet bude udělen za odevzdání tří domácích úkolů, které budou spočívat ve funkční implementaci zadaných problémů geometrickéh modelování.

Literatura -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (15.02.2016)

 • J. Hoschek, D. Lasser: Fundamentals of Computer Aided Geometric Design ,A K Peters, 1993.
 • G. Farin, J. Hoschek, M. Kim: Handbook of Computer Aided Geometric Design, Elsevier, 2002.
 • D. Finn: Geometric Modelling: lecture notes and applets (www).
 • C.K. Shene, Introduction to Computing with Geometry, lecture notes (web).
 • I. Linkeová: Základy počítačového modelování křivek a ploch, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2008.
 • I. Linkeová: NURBS křivky, Nakladatelství ČVUT, Praha, 2007.
 • D. Velichová: Geometrické modelovanie, Bratislava, 2005.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (31.10.2018)

Zkouška má písemnou i ústní část. Budou zkoušeny definice, věty a důkazy z předem zveřejněného seznamu a dále bude ověřeno pochopení teorie nutné k vypracování domácích implementací.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (15.02.2016)

 • Typy reprezentace křivek, ploch a objemů: parametrické, implicitní, rekurentní. Přechody mezi reprezentacemi.
 • Parametrické rovnice plochy, parametrické křivky, tečná rovina a normála plochy, Gaussova křivost.
 • Kruhové, parabolické a kubické splajny. Problém interpolace.
 • Béziérovy křivky, racionální křivky, NURBS křivky.
 • Speciální plochy: přímkové, rotační, translační a šroubové.
 • Aproximační a interpolační plochy. Bilineární a bikubická Coonsova plocha.
 • Obalové křivky a plochy.
 • Křivky a plochy se zvláštními algebraickými vlastnostmi. PH křivky a PN plochy.
 • Obecná NURBS plocha, standard CAD systémů.
 • Dělící schémata (Subdivision), Doo-Sabin a Catmull-Clark.
 • Polygonální reprezentace povrchu, triangulace, diskrétní diferenciální geometrie.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D. (22.06.2021)

Znalosti z předmětů Lineární algebra, Matematická analýza a Geometrie 1 na úrovni prvních tří semestrů.