PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Autentifikační schémata - NMMB431
Anglický název: Authentication Schemes
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Informatika > Teoretická informatika
Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB105
Záměnnost : NMIB105
Je záměnnost pro: NMIB105
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)
Kryptografické problémy ve skupinách uživatelů. Informačně teoretický popis schémat sdílení tajemství a souvislosti s teorií matroidů a polymatroidů. Úvod do Shannovy kryptografie.
Literatura -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (06.09.2013)

D.R. Stinson (2002) Cryptography, Chapman & Hall.

J.Oxley (1992) Matroid Theory, Oxford University Press.

I. Csiszár a J. Koerner (2011) Information Theory. Cambridge University Press. (nová rozšířená edice)

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (14.05.2013)

Úvod do informačních měr. Shannonova informace, vzájemná entropie,

multiinformace, podmíněná nezávislost, entropické funkce a region.

Kryptografické problémy ve skupinách uživatelů. Schémata sdílení tajemství,

informačně teoretický přístup, prahová schémata, n-ární quasigrupy, Shamirovo

schéma, perfektní přístupová schémata, lineární schémata, složitost, Csirmazova věta.

Úvod do teorie matroidů. Lineární reprezentace, Lehmanova věta.Ideální přístupová schémata. Seymourova věta o matroidových portech. Polymatroidy, odhady složitosti

pomocí polymatroidů, aproximace pomocí konečných grup.

Matematické modely pro elektronické hlasování, licitace, distribuované podpisy,

přístup k databázím, bezpečné výpočty, aditivní a multiplikativní schémata sdílení tajemství.

Úvod do Shannovy kryptografie, náhodné barvení, velké odchylky, Ahswede-Csiszárovo lema o barvení, asymptotické ekvidistribuce, extrakce náhodných bitů z ergodických posloupností, extrakce bitů nezávislých od znalosti protivníka.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK