PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Automaty a výpočetní složitost - NMMB415
Anglický název: Automata and Computational Complexity
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. Mgr. Michal Koucký, Ph.D.
Třída: M Mgr. MMIB
M Mgr. MMIB > Povinné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Je neslučitelnost pro: NMMB405
Je záměnnost pro: NMMB405
Anotace
Množiny charakterizované výpočetními modely. Turingovy stroje, rekursivní a rekursivně vyčíslitelné jazyky. Časová a prostorová složitost, základní deterministické složitostní třídy (L,NL,P,NP,PSPACE). NP-úplnost. Konečné automaty, regulární jazyky a jejich algebraická interpretace.
Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.12.2018)
Literatura -

Papadimitriou, Christos H.: Computational Complexity, Addison-Wesley 1994.

Diekert, Volker; Kufleitner, Manfred; Rosenberg, Gerhard; Hertrampf, Ulrich: Discrete Algebraic Methods, Walter de Gruyther 2016.

Sakarovitch, Jacques: Elements of automata theory, Cambridge University Press 2009.

Sipser, Michael: Introduction to the Theory of Computation, PWS Publishing Company 1997

Shallit, Jeffrey: A second Course in Formal Languages and Automata Theory, Cambridge University Press 2009.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (13.12.2018)
Sylabus

Sylabus

1. Výpočetní modely: počítač, Turingův stroj, Booleovský obvod

2. Nerozhodnutelné problémy, problém zastavení

3. Časová složitost, třída P

4. Třída NP, NP-úplnost, Cook-Levinova věta, nedeterministické výpočty

5. Prostorová složitost, PSPACE, QBF, Polynomiální hierarchie

6. L, NL, Savičova věta, NL=coNL

7. Věty o hierarchii, zjemnělá složitost

8. Konečné automaty, regulární jazyky

Webová stránka přednášky: https://iuuk.mff.cuni.cz/~koucky/vyuka/AVS-ZS2020/index.html

Poslední úprava: Koucký Michal, prof. Mgr., Ph.D. (28.09.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK