Kryptografické otázky současnosti - NMMB361
Anglický název: Contemporary Issues in Cryptography
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Doporučené volitelné
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (01.06.2015)
Seminář se soustředí na aktuální dění a praktické problémy v kryptografii.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: RNDr. Andrew Kozlík, Ph.D. (03.01.2018)

Zápočet bude udělen za prezentaci na téma z oblasti informační bezpečnosti v rozsahu alespoň 45 minut. Povaha kontroly studia vylučuje opakování této kontroly.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (29.04.2019)

Seminář se soustředí na aktuální dění a praktické problémy v kryptografii.