PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2021/2022
   Přihlásit přes CAS
Samoopravné kódy - NMMB337
Anglický název: Error-correcting Codes
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 6
Rozsah, examinace: zimní s.:3/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D.
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB004
Záměnnost : NMIB004
Anotace -
Povinně volitelný předmět bakalářského oboru MIT. Přednáška podává přehled o konečných tělesech, základních používaných lineárních blokovýcha konvolučních kódech a jejich vlastnostech, aplikacích a metodách dekódování.
Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (29.04.2021)
Podmínky zakončení předmětu

Zápočet bude udělen za získání alespoň poloviny z postupně zadávaných domácích úkolů. Domácí úkoly bude třeba odevzdat v předem oznámeném termínu. Náhradní možností získání zápočtu bude úspěšné vyřešení většího množství zadaných úloh.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (16.10.2023)
Literatura -

Cameron, van Lint: Designs, graphs, codes and their links, Cambridge Univ. Press 1991.

MacWilliams, Sloane: The theory of error-correcting codes, North-Holland 1977.

Roman, S.: Coding and Information Theory, Springer, 1992.

Poslední úprava: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (05.06.2019)
Požadavky ke zkoušce

Požadavky u zkoušky korespondují se sylabem přednášky a budou uplatňovány v rozsahu, ve kterém bylo téma prezentováno na přednášce.

Zkoušený dostane dvě otázky, na které si písemně připraví odpovědi. Jedna otázka bude čistě teoretická, druhá se bude orientovat na použití teorie.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.11.2022)
Sylabus -

Polynomy nad konečnými tělesy a cyklické kódy.

Hammingovy, Reed-Mullerovy a BCH kódy.

Dekódování - obecný a algoritmický pohled.

Souvislost s designy.

QR-kódy a Golayovy kódy.

Konvoluční kódy.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (06.11.2022)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK