Datové a procesní modely - NMMB303
Anglický název: Data and Process Models
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2013 do 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Jiří Měska
Marian Kamenický
Václav Trojan
Třída: M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinně volitelné
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Neslučitelnost : NMIB008
Záměnnost : NMIB008
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Povinný předmět bakalářského oboru MMIB. Přednáška poskytuje základní orientaci v problematice datových a procesních modelů, tedy v popisu struktury informace a v procesech, které se s informacemi dějí. Podává základy použití současné nejrozšířenější technologie ukládání dat - relačních databází.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Podmínkou pro zápočet je zvládnutí dvou zápočtových testů. Je možné psát náhradní test.

Podmínkou pro zkoušku je získaný zápočet.

Literatura
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (15.06.2015)

Martin Gruber: Mistrovství v SQL, Svazek1,2, SoftPress, 2004.

James R.Groff, Paul N.Weinberg: SQL kompletní průvodce, Computer Press, 2005.

Bruce Momjian: PostgresSQL, Praktický průvodce, Computer Press, 2003.

Thomas Kyte: Oracle návrh a tvorba aplikací, Computer Press, 2005.

Howes, T; Smith, M; Good, G: Understanding and Deploying LDAP Directory Services

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. Mgr. et Mgr. Jan Žemlička, Ph.D. (13.10.2017)

Zkouška je ústní. Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu v rozsahu, který byl prezentován na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Data a jejich struktura. Datové modely. E-R diagramy. Relační databáze. Normalizace a denormalizace. Jemný úvod do jazyka SQL. Transformace relačních datových schémat. Integrita dat v relačních schématech. Dimenzionální datové struktury. Procesní modely. Procesy přidávání nových dat a změn stávajících dat. Časový vývoj dat. Obecné struktury procesu. Work-flow.