PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nekonečná kombinatorika s aplikacemi v matematické analýze - NMMA625
Anglický název: Infinitary Combinatorics with Applications to Mathematical Analysis
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: prof. Wieslaw Kubiš
Třída: DS, matematická analýza
Kategorizace předmětu: Matematika > Matematika, Algebra, Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Didaktika matematiky, Diskrétní matematika, Matematická ekonomie a ekonometrie, Předměty širšího základu, Finanční a pojistná matematika, Funkční analýza, Geometrie, Předměty obecného základu, , Reálná a komplexní analýza, Matematika, Matematické modelování ve fyzice, Numerická analýza, Optimalizace, Pravděpodobnost a statistika, Topologie a kategorie
Záměnnost : NMAT094
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (08.05.2014)
Cílem přednášky je prezentace hlavních výsledků a ideí nekonečné kombinatoriky, zejména problémy dělení a dichotomie, s vybranými aplikacemi v matematické analýze.
Literatura
Poslední úprava: G_M (08.05.2014)

1. R.L. Graham, B.L. Rothschild, J.H. Spencer, Ramsey Theory, Wiley 1990

2. N. Hindman, D. Strauss, Algebra in the Stone-Cech Compactification, de Gruyter 1998

3. I. Protasov, Combinatorics of Numbers, VNTL Publishers, Lviv 1997

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (08.05.2014)

Sylabus:

1. Ramseyova věta a její nespočtené verze

2. Van der Wardenova a Hindmanova věta, nástroje z topologick dynamiky

3. Galvin-Prikryova věta a její aplikace v Banachových prostorech

4. Ramseyova vlastnost v různých kategoriích

5. Vybrané aplikace v analýze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK