PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Kvalitativní teorie funkcionálních diferenciálních rovnic - NMMA580
Anglický název: Qualitative Theory of Functional Differential Equations
Zajišťuje: Matematický ústav AV ČR, v.v.i. (32-MUAV)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
Garant: Doc. RNDr. Bedřich Půža, CSc
Třída: DS, matematická analýza
M Mgr. MA > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: G_M (21.05.2014)
Úvodem bude vyložena základní motivace FDR. V další části bude postupně probrána teorie kvalitativních vlastností systémů lineárních FDR na uzavřeném intervalu a na R a teorie systémů nelineárních FDR na uzavřeném intervalu. Jako doplněk bude podán přehled výsledků o FDR vyšších řádů a jejich soustavách. Přednáška se opírá o materiály publikované v posledních deseti letech. Přednášející je spoluautorem monografie na téma lineárních soustav a podílí se na přípravě monografie o soustavách nelineárních.
Sylabus -
Poslední úprava: G_M (21.05.2014)

Úvodem bude vyložena základní motivace FDR. V další části bude postupně probrána

teorie systémů lineárních FDR na uzavřeném intervalu a na R a teorie systémů

nelineárních FDR na uzavřeném intervalu. Jako doplněk bude podán přehled výsledků z

FDR vyšších řádů a jejich soustav. Přednáška se opírá o materiály publikované v

posledních deseti letech. Přednášející je spoluautorem monografie na téma lineárních

soustav a podílí se na přípravě monografie o soustavách nelineárních.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK