PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Derivace a integrál pro pokročilé 4 - NMMA564
Anglický název: Advanced Differentiation and Integration 4
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Hardyho prostory, prostory BMO, bodové a distributivní jacobiány sobolevovských funkcí. Výběrová přednáška pro magisterské studenty matematické analýzy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (10.05.2018)

U ústní zkoušky budou vyžadovány znalosti v rozsahu odpřednesené látky.

Literatura
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

E. M. Stein: Harmonic analysis: real-variable methods, orthogonality, and oscillatory integrals. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1993.

T. Iwaniec, G. Martin: Geometric function theory and non-linear analysis. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 2001.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (10.05.2018)

Hardyho prostory

atomický rozklad

reálně analytické definice

omezenost singulárních integrálů na H^1

prostor BMO

prostor VMO

Fefferman-Steinova nerovnost

dualita VMO-H^1-BMO

distributivní jakobián

Hardy-1 odhady jakobiánu W^{1,n}-funkce

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Jan Malý, DrSc. (10.05.2018)

Teorie míry, Lebesgueův integrál, Sobolevovy prostory, singulární integrály

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK