Úvod do teorie interpolací 1 - NMMA533
Anglický název: Introduction to Interpolation Theory 1
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
E-Kredity: 4
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština, angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza, Reálná a komplexní analýza
Neslučitelnost : NRFA045
Záměnnost : NRFA045
Je záměnnost pro: NRFA045
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Základní kurs z teorie interpolací lineárních a sublineárních operátorů na prostorech funkcí. Povinně volitelná přednáška pro magisterský obor Matematická analýza.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (09.01.2023)

Ústní zkouška z předem známých vybraných pasáží z přednášky.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (09.01.2023)

C. Bennett, R. Sharpley: Interpolation of Operators, Academic Press, Princeton, 1988.

J. Bergh, J. Löfström: Interpolation Spaces, Springer, Berlin, 1976.

L. Pick, A. Kufner, O. John and S. Fučík: Function Spaces I, De Gruyter, Berlin, 2012.

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (09.01.2023)

1. Úvod

Interpolace Lebesgueových prostorů, příklady operátorů

2. Klasické interpolační věty

Rieszova věta pro positivní operátory, Rieszova-Thorinova věta, Hausdorffova-Youngova věta, konvoluční operátory, Rieszův potenciál, interpolace slabých odhadů, Vitaliova věta, slabý typ (1,1) Hardyova-Littlewoodova maximálního operátoru, nerostoucí přerovnání, Hardyovo lemma, Lorentzovy prostory, Hardyova-Littlewoodova neorvnost, Marcinkiewiczova věta, interpolace kompaktních operátorů, Yanova extrapolační věta, extrapolace exponenciálního typu

3. Reálná interpolace

přípustné páry, sumy a průniky prostorů, K-funkcionál, interpolační páry, interpolační prostory, základní věta reálné interpolace, K-funkcionál pro (L^1,L^\infty)

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (09.01.2023)

Základy teorie míry.