PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané partie z harmonické analýzy 2 - NMMA482
Anglický název: Selected topics in harmonic analysis 2
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (07.06.2021)
Pokročilejší partie harmonické analýzy. Výběrová přednáška pro studenty magisterského a doktorského studia.
Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Lenka Slavíková, Ph.D. (12.02.2024)

Váhové nerovnosti pro maximální operátor, Littlewoodova-Paleyova teorie, postačující podmínky pro omezenost Fourierových multiplikátorů.

Vstupní požadavky
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (07.06.2021)

Znalost teorie míry a základů funkcionální analýzy v rozsahu bakalářského studia.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK