PředmětyPředměty(verze: 908)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
An introduction to mathematical homogenization - NMMA469
Anglický název: An introduction to mathematical homogenization
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Garant: Stefan Krömer
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Volitelné
M Mgr. MOD
M Mgr. MOD > Volitelné
M Mgr. NVM
M Mgr. NVM > Volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Diferenciální rovnice, teorie potenciálu, Matematické modelování ve fyzice
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (14.05.2019)
Uvodni kurz matematicke homogenizace.
Literatura -
Poslední úprava: Stefan Krömer (26.08.2021)

Cioranescu, Doina; Donato, Patrizia: An introduction to homogenization. Oxford Lecture Series in Mathematics and its Applications, 17. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1999.

Braides, Andrea; Defranceschi, Anneliese: Homogenization of multiple integrals. Oxford Lecture Series in Mathematics and its Applications, 12. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1998.

Metody výuky - angličtina
Poslední úprava: Stefan Krömer (26.08.2021)

As long as it is possible, the course will be held in person. If necessary, further information will be added here later.

For questions please contact me directly by email. Home page: http://www.utia.cas.cz/people/kr-mer

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Pavel Pyrih, CSc. (14.05.2020)

Budou probírány základy matematicke homogenizace:

Basic periodic oscillations; Examples for periodic composites; Periodic homogenization for elliptic equations: formal expansions and correctors; Notions of convergence for homogenization problems: G-convergence, H-convergence, Gamma-convergence; Variational periodic homogenization for convex functionals, weak two-scale convergence

Vstupní požadavky - angličtina
Poslední úprava: doc. Mgr. Petr Kaplický, Ph.D. (07.09.2018)

Necessary prior knowledge: Functional analysis (weak topologies) and the Sobolev space W^{1,2}

Useful prior knowledge: Elliptic PDEs (weak formulation, existence, uniqueness), Calculus of Variations (direct methods)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK