PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Seminář z reálné a abstraktní analýzy - NMMA455
Anglický název: Seminar on Real and Abstract Analysis
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza, Reálná a komplexní analýza
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Povinně volitelný seminář pro magisterský obor Matematická analýza. Na semináři budou referovány většinou nedávné výsledky, převážně z teorie Banachových prostorů, topologie a reálné analýzy. Seminář je určen pro studenty magisterského a doktorského studia. Seminář lze zapisovat opakovaně.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (11.10.2022)

Pro získání zápočtu budeme od studentů vyžadovat sledování přednášek, které budou probíhat na semináři.

Vyžadujeme minimálně 7 účastí.

Povaha tohoto požadavku vylučuje opakování kontroly studia.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (10.05.2018)

Rudin, W.: Functional analysis. Second edition, McGraw-Hill, Inc., New York, 1991 a časopisecká literatura.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (25.04.2013)

Podle aktuálních výsledků v oboru.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (10.05.2018)

Diferenciální počet více proměnných, základy funkcionální analýzy, teorie míry a Lebesgueova integrálu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK