Seminář z prostorů funkcí - NMMA454
Anglický název: Seminar on Function Spaces
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: oba
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: 0/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina, čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.
prof. RNDr. Stanislav Hencl, Ph.D.
Třída: M Mgr. MA
M Mgr. MA > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Funkční analýza, Reálná a komplexní analýza
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)
Povinně volitelný seminář pro magisterský obor Matematická analýza. Na semináři jsou referovány nové výsledky z teorie prostorů funkcí. Seminář má pracovní charakter a je vhodný pro studenty magisterského a doktorského studia. Seminář lze zapisovat opakovaně.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (22.07.2018)

Zápočet bude udělen za 50% účast a za referát.

Povaha kontroly studia předmětu vylučuje opravné termíny zápočtu.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (22.07.2018)

C. Bennett and R. Sharpley: Interpolation of Operators, Academic Press, Princeton, 1988.

L. Pick, A. Kufner, O. John and S. Fučík: Function Spaces I, De Gruyter, Berlin, 2012.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KMA (02.05.2013)

Na semináři jsou referovány nové výsledky z teorie prostorů funkcí. Seminář má pracovní charakter a je vhodný pro studenty magisterského a doktorského studia. Seminář lze zapisovat opakovaně.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. (22.07.2018)

Základy teorie míry.