PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Seminář z teorie reálných funkcí 1 - NMMA337
Anglický název: Seminar on Real Functions Theory 1
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Je zajišťováno předmětem: NMMA456
Garant: doc. RNDr. Petr Holický, CSc.
doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.
prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření MA
M Bc. OM > Povinně volitelné
Kategorizace předmětu: Matematika > Reálná a komplexní analýza
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Seminář pro 3. ročník oboru OM, zaměření Matematická analýza. Na semináři budou studenti referovat většinou nedávné články, z nichž některé obsahují otevřené problémy.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (11.10.2018)

Přednesení 1-2 referátů a ne více než 2 neomluvené absence.

Povaha těchto požadavků vylučuje opakování kontroly studia.

Literatura -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (10.05.2018)

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum) a časopisecká literatura.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Petr Holický, CSc. (10.10.2017)

Jde o tradiční seminář, na kterém studenti (zpravidla třetího a vyšších ročníků) referují o výsledcích z teorie reálných funkcí a deskriptivní teorie.

Půjde o klasické i novější výsledky, se kterými často souvisejí otevřené problémy.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (10.05.2018)

Diferenciální počet více proměnných, základy teorie metrických prostorů, teorie míry a Lebesgueova integrálu (v rozsahu přednášky NMMA203).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK