PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Proseminář z Matematické analýzy 4 - NMMA263
Anglický název: Proseminar on Mathematical Analysis 4
Zajišťuje: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KMA (05.05.2017)
NMMA263: Proseminář bude věnován náročnější látce doplňující kurz Matematická analýza 4.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (06.02.2020)

Zápočet se uděluje za účast a aktivitu. Nutnou podmínkou je účast na 2/3 všech proseminářích (Pokud by tedy proseminář zůstal zařazen na pátek, jde o účast na 7 proseminářích.) Z povahy kontroly studia tedy vyplývá, že zápočet se opakovat nedá.

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (08.05.2018)

V. Jarník: Diferenciální počet II

V. Jarník: Integrální počet II

L. Zajíček: Vybrané partie z matematické analýzy pro 2. ročník

L. Zajíček: Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. roční

J. Lukeš a kol.: Problémy z matematické analýzy (skriptum) Jarník: Diferenciální počet II

Sylabus -
Poslední úprava: prof. RNDr. Luděk Zajíček, DrSc. (07.05.2018)

Na prosemináři se bude probírat látka doplńující přednášku z předmětu Matematická analýza pro druhý ročník.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK