PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Anotace -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Výběrová přednáška pro začátečníky. Na začátku se nepředpokládají žádné znalosti o TeXu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Cílem je seznámit studenty se všemi možnostmi TeXu a ukázkami jejich využití při formátování obecných i matematických textů.

Literatura -
Poslední úprava: RNDr. Oldřich Ulrych, Ph.D. (11.06.2015)

Knuth D. E.: The TeXbook (Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1984), x+483pp

OLŠÁK, P.: TeXbook naruby. Brno: Konvoj, 1997, 466 s. ISBN 80-85615-64-9.

Metody výuky -
Poslední úprava: G_M (27.04.2012)

Přednáška s příklady.

Sylabus -
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)

Budou vyloženy a popsány veškeré protředky TeX u především z pohledu potřeb návrhu stylů a řešení speciálních problémů sazby TeX em obecně. Současně bude podáván i výklad základních algoritmů, kterými se TeX při sazbě řídí.

Jde především o přehled typů dat a operace s nimi, algoritmus načítání zdrojového textu, skládání objektů a manipulace s nimi. Dále zde budou probírány všechny prostředky makrodefinic a primitivní funkce pro zvláštní efekty a sazba matematického textu, algoritmus dělení slov, zlomu řádku a zlomu stránky. V závěru budou vyloženy možnosti modifikace výstupních rutin, prostředky pro opakování objektů a prostředky pro srovnávání (tabelátory, tabulky). Vykládaná látka v řadě případů ukazována na příkladech v rámci přednášky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK