PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Teorie množin - NMIN160
Anglický název: Set Theory
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. David Chodounský, Ph.D.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Doporučené volitelné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Doporučené volitelné
M Bc. OM
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Matematika > Diskrétní matematika
Je neslučitelnost pro: NAIL063
Je záměnnost pro: NAIL063
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Volitelná přednáška pro bakalářský program Matematika. Základní pojmy teorie množin.
Poslední úprava: G_M (16.05.2012)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět bude zakončen ústní zkouškou v rozsahu podle sylabu předmětu.

Poslední úprava: Žemlička Jan, doc. Mgr. et Mgr., Ph.D. (24.05.2019)
Literatura

B. Balcar, P. Štěpánek, Teorie množin, Academia, Praha 2001.

K. Kunen, Set Theory: An Introduction to Independence Proofs, North Holland 1980.

Poslední úprava: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (06.06.2016)
Sylabus -

1. Historické pozadí vzniku teorie množin, zdůvodnění její axiomatické výstavby. Axiomy teorie množin.

2. Základní operace: Inkluse, sjednocení, průnik, diference, dvojice, kartézský součin, relace, funkce.

3. Uspořádání, dobré uspořádání, ordinální čísla, přirozená čísla, základy ordinální aritmetiky.

4. Spočetné a nespočetné množiny, kardinální čísla, Cantor-Bernsteinova věta, kardinální aritmetika, Königova nerovnost.

5. Třídy a relace, princip transfinitní indukce a rekurse.

6. Axiom výběru a jeho ekvivalenty.

Poslední úprava: Kaplický Petr, doc. Mgr., Ph.D. (06.06.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK