PředmětyPředměty(verze: 953)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Programování 2 - NMIN112
Anglický název: Programming 2
Zajišťuje: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
E-Kredity: 8
Rozsah, examinace: letní s.:2/4, Z+Zk [HT]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Pavel Töpfer, CSc.
Třída: M Bc. FM
M Bc. FM > Povinné
M Bc. FM > 1. ročník
M Bc. MMIB
M Bc. MMIB > Povinné
M Bc. MMIB > 1. ročník
M Bc. MMIT
M Bc. MMIT > Povinné
M Bc. OM
M Bc. OM > Povinné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Informatika > Programování
Korekvizity : NMIN111
Neslučitelnost : NMTD104, NPRG062
Je neslučitelnost pro: NMIN102, NMTD104, NPRG062
Je záměnnost pro: NMTD104, NMIN102
Ve slož. prerekvizitě: NPRG041, NPRG041, NPRX041
Anotace -
Základní kurz programování pro 1. ročník bakalářského studia matematických studijních programů. Obsahem kursu je programování v jazyce Python, metody návrhu algoritmů a tvorby programů. Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu NMIN111 Programování 1, na který tento předmět přímo navazuje.
Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (17.02.2020)
Podmínky zakončení předmětu

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu se požaduje:

 • aktivní práce na cvičeních,
 • získání alespoň 70% bodů za domácí úkoly zadávané průběžně na teoretickém cvičení,
 • získání alespoň 70% bodů za domácí úkoly zadávané průběžně na praktickém cvičení,
 • úspěšné absolvování závěrečného praktického testu z programování,
 • vypracování zápočtového programu včetně písemné dokumentace.

Povaha těchto požadavků neumožňuje vypsat opravné termíny.

Zkouška má písemnou a ústní část. Na složení zkoušky má student tři pokusy (jeden řádný a dva opravné termíny).

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (01.01.2024)
Literatura
 • Pavel Töpfer: Algoritmy a programovací techniky, Prometheus Praha 1995, 2. vyd. 2007, https://www.prometheus-eknihy.cz/
 • Martin Mareš, Tomáš Valla: Průvodce labyrintem algoritmů, CZ.NIC Praha 2017, volně ke stažení na http://pruvodce.ucw.cz/
 • Programátorské kuchařky KSP, volně ke stažení na http://ksp.mff.cuni.cz/kucharky/
 • John V. Guttag, Introduction to Computation and Programming Using Python: With Application to Understanding Data, 2nd ed.,, MIT Press, Cambridge, MA 2016
 • Allen B. Downey, Think Python: How to Think Like a Computer Scientist, 2nd ed., O'Reilly Media, Sebastopol, CA 2015

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (16.02.2020)
Požadavky ke zkoušce

Zkouška má povinnou písemnou a nepovinnou ústní část. Požadují se znalosti programovacího jazyka a algoritmů v rozsahu sylabů přednášek NMIN111 a NMIN112. Součástí písemné části zkoušky je vyřešení několika menších úloh, v nichž je úkolem návrh efektivního algoritmu, volba vhodných datových struktur, zapsání algoritmu ve tvaru funkce v Pythonu, odhad časových a paměťových nároků navrženého algoritmu.

K účasti na zkoušce není nutné předchozí získání zápočtu.

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (02.05.2020)
Sylabus -
 • algoritmus, časová a paměťová složitost
 • dělitelnost čísel, Eukleidův algoritmus
 • test prvočíselnosti, Eratosthenovo síto
 • rozklad čísla na cifry
 • aritmetika s vyšší přesností („dlouhá čísla“)
 • Hornerovo schéma, poziční číselné soustavy
 • algoritmy vyhledávání v poli (sekvenční, binární, zarážka)
 • třídění čísel v poli - přímé metody, heapsort, mergesort, quicksort
 • složitost problému třídění
 • přihrádkové třídění
 • vnější třídění
 • reprezentace dat v paměti - alokace paměti, garbage collector
 • zásobník, fronta, slovník, halda
 • spojový seznam
 • rekurze – princip, příklady, efektivita
 • binární a obecný strom – reprezentace, průchod, použití
 • notace aritmetického výrazu – vyhodnocení, převody
 • binární vyhledávací strom, princip vyvažování
 • hešovací tabulka
 • reprezentace grafu
 • prohledávání grafu, základní grafové algoritmy
 • prohledávání stavového prostoru do hloubky a do šířky
 • metody zrychlení backtrackingu – ořezávání, heuristiky
 • programování her, algoritmus minimaxu
 • metoda Rozděl a panuj
 • dynamické programování

Předpokládají se vstupní znalosti v rozsahu předmětu NMIN111 Programování 1.

Poslední úprava: Töpfer Pavel, doc. RNDr., CSc. (16.02.2020)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK