Algebraické křivky - NMIB054
Anglický název: Algebraic Curves
Zajišťuje: Katedra algebry (32-KA)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: zrušen
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Jan Šťovíček, Ph.D.
Kategorizace předmětu: Matematika > Algebra
Záměnnost : NMAG302
Je neslučitelnost pro: NMAG302
Je záměnnost pro: NMAG302
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: T_KA (22.03.2011)
Přednáška seznamuje se základy algebraické geometrie se zaměřením na křivky. Po vysvětlení základních pojmů jako afinní a projektivní variety, zobrazení mezi nimi a okruhy souřadnic se výklad zaměří na lokální vlastnosti křivek, Bezoutovu větu a eliptické křivky.
Literatura -
Poslední úprava: T_KA (22.03.2011)

W. Fulton: Algebraic Curves: an introduction to algebraic geometry, Benjamin, Reading 1969.

B. Hassett: Introduction to algebraic geometry, Cambridge University Press, Cambridge 2007.

J. H. Silverman and J. Tate: Rational Points on Elliptic Curves, Springer, New York 1992.

I. R. Shafarevich: Basic Algebraic Geometry 1, Springer, Berlin 1994.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KA (19.05.2011)
  • Základních pojmy: afinní a projektivní variety, zobrazení mezi nimi a okruhy souřadnic
  • lokální vlastnosti křivek,
  • Bezoutovu věta,
  • eliptické křivky.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: T_KA (22.03.2011)

Ponětí o základech komutativní algebry, vlastnostech okruhů polynomů nad tělesem a algebraických varietách.