PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzika pro matematiky 2 - NMFY261
Anglický název: Physics for Mathematicians 2
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 2. ročník
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Neslučitelnost : NFYM003
Prerekvizity : NMFY160
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)
Elektřina a magnetismus. Základy termodynamiky. Kinetická teorie plynů. Svět atomů a částic. Doporučená výběrová přednáška pro 2. roč. bakalářského studia matematiky, zvláště pro studenty zaměření Matematické modelování a numerická analýza. Pokračování výběrové přednášky NMFY160.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (12.10.2017)

Podmínkou udělení zápočtu je plnění domácích úkolů. Zápočet je podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fyzika. VUTIUM + PROMETHEUS, Brno, 2003.

B. Sedlák, I. Štoll: Elektřina a magnetismus. Academia, Praha, 2002.

Materiály k přednášce na internetové stránce ÚTF: http://utf.mff.cuni.cz/~jobdr

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (12.10.2017)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. V písemné části jsou řešeny problémy tematicky a typově odpovídající úlohám řešeným na cvičení, požadavky k ústní části odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)

1. Elektrostatika. Elektrický náboj, Coulombův zákon. Princip superpozice.

2. Elektrické pole. Intenzita a potenciál, Gaussův zákon. Poissonova a Laplaceova rovnice. Gaussův zákon v dielektriku.

3. Elektrostatické pole vodičů. Kapacita, kondenzátor. Interakční energie, hustota energie elektrostatického pole. Polní a částicové pojetí elektromagnetismu

4. Elektrický proud, rovnice kontinuity. Ohmův zákon, elektrický odpor a vodivost. Jouleův zákon.

5. Stacionární magnetické pole. Magnetická indukce, Ampérův zákon. Vektorový potenciál. Biotův-Savartův vzorec. Ampérův zákon v látkovém prostředí, intenzita magnetického pole.

6. Kvazistacionární elektromagnetické pole. Zákon elektromagnetické indukce, vlastní a vzájemná indukčnost vodičů. Energie magnetického pole.

7. Nestacionární elektromagnetické pole, Maxwellovy rovnice. Rovinná elektromagnetická vlna.

8. Teplota a teplo, stavové a dějové veličiny. Vnitřní energie, entropie. 1. zákon termodynamiky.

9. Termodynamické stroje, Carnotův cyklus. 2. zákon termodynamiky.

10. Termodynamické potenciály a jejich aplikace.

11. Základy kinetické teorie plynů.

12. Svět atomů a částic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK