PředmětyPředměty(verze: 902)
Předmět, akademický rok 2022/2023
   Přihlásit přes CAS
Fyzika pro matematiky 1 – mechanika - NMFY160
Anglický název: Physics for Mathematicians 1 – Mechanics
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: zimní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: zimní s.:2/2 [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: doc. RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Je prerekvizitou pro: NMFY261
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (13.05.2022)
Newtonovy zákony a jejich důsledky. Pohyb jako řešení diferenciálních rovnic. Mechanika tuhých těles a soustav hmotných bodů. Pohyb planet. Vlnění. Základy analytické mechaniky. Doporučená výběrová přednáška od 2. roč. bakalářského studia matematiky a informatiky, zvláště pro studenty se zaměřením Matematické modelování a numerická analýza.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (19.01.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je plnění domácích úkolů. Zápočet je podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (13.05.2022)

J. Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia, Praha, 1988.

M. Brdička, A. Hladík: Teoretická mechanika. Academia Praha, 1987.

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2001.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (19.01.2018)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. V písemné části jsou řešeny problémy tematicky a typově odpovídající úlohám řešeným na cvičení, požadavky k ústní části odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: doc. RNDr. Karel Houfek, Ph.D. (13.05.2022)

1. Newtonovy zákony. Zákon zachování energie. Významné druhy sil.

2. Práce a energie. Konzervativní síly. Potenciál.

3. Polární souřadnice. Pohyb v neinerciálních vztažných soustavách. Setrvačné síly. Rotační pohyb.

4. Tuhé těleso. Moment setrvačnosti. Soustavy hmotných bodů.

5. Keplerova úloha. Rozptyl částic.

6. Kmity. Skládání kmitů. Vlnění, vlnová rovnice. Kmity struny.

7. Základy analytické mechaniky. Lagrangeovský formalizmus. Hamiltonovský formalizmus.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK