PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Fyzika pro matematiky 1 - NMFY160
Anglický název: Physics for Mathematicians 1
Zajišťuje: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2019 do 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 5
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.
RNDr. Martin Žofka, Ph.D.
Třída: M Bc. OM
M Bc. OM > Zaměření NUMMOD
M Bc. OM > Doporučené volitelné
M Bc. OM > 1. ročník
Kategorizace předmětu: Fyzika > Matematika pro fyziky
Anotace -
Poslední úprava: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)
Fyzikální teorie a její matematický aparát. Mechanika hmotných bodů, vektorová a analytická mechanika. Doporučená výběrová přednáška pro 1. roč. bakalářského studia matematiky, zvláště pro studenty zaměření Matematické modelování a numerická analýza.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (19.01.2018)

Podmínkou udělení zápočtu je plnění domácích úkolů. Zápočet je podmínkou účasti u zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (06.02.2013)

J. Kvasnica a kol.: Mechanika. Academia, Praha, 1988.

Halliday, Resnick, Walker: Fyzika, český překlad, VUTIUM + PROMETHEUS, Brno 2003

M. Brdička, A. Hladík: Teoretická mechanika. Academia Praha, 1987.

R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands: Feynmanovy přednášky z fyziky s řešenými příklady. FRAGMENT, Havlíčkův Brod, 2001.

Materiály k přednášce na internetové stránce ÚTF: http://utf.mff.cuni.cz/~jobdr

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (19.01.2018)

Zkouška sestává z písemné a ústní části. V písemné části jsou řešeny problémy tematicky a typově odpovídající úlohám řešeným na cvičení, požadavky k ústní části odpovídají sylabu předmětu.

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D. (12.02.2013)
Mechanika
1. O fyzice obecně. Fyzikální teorie podle fyzikálního dělení.

2. Kinematika hmotného bodu. Poloha, rychlost, zrychlení. Základní druhy pohybů.

3. Dynamika hmotného bodu, Newtonovy zákony. Významné druhy konzervativních a disipativních sil.

4. Dynamika v neinerciálních vztažných soustavách. Setrvačné síly.

5. Práce a energie. Zákony zachování.

6. Kmity. Harmonický oscilátor. Kmity tlumené a nucené. Skládání kmitů.

7. Soustavy hmotných bodů. Těžiště, 1. a 2. věta impulsová. Energie soustavy hmotných bodů.

8. Tuhé těleso. Popis, stupně volnosti. Rovnováha.

9. Moment setrvačnosti, Steinerova věta. Energie otáčejícího se tělesa.

Úvod do speciální teorie relativity
10. Michelsonův-Morleyho experiment, principy speciální relativity a invariantní rychlosti světla. Synchronizace hodin, relativita současnosti.

11. Kontrakce délek a dilatace času, Lorentzova transformace, relativistické skládání rychlostí.

12. Prostoročas a jeho struktura. Světelný kužel, kauzalita.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK