PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Vybrané partie z finanční matematiky 1 - NMFM615
Anglický název: Selected Topics on Financial Mathematics 1
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět lze zapsat opakovaně
Garant: doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika, Pravděpodobnost a statistika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)
Seminář pro doktorandy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Probírat pokročilé partie oboru.

Literatura -
Poslední úprava: T_KPMS (26.04.2016)

Podle probíraných témat.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Seminář.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK