PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie teorie rizika - NMFM612
Anglický název: Advanced Topics on Risk Theory
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018 do 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (30.04.2015)
Probírání a diskuse navrhovaných metodik pro stanovení solvenčního kapitálového požadavku. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Seznámení s problematikou kvantifikace rizik v účetním výkaznictví.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (14.06.2019)

Ústní zkouška

Literatura
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (04.01.2016)

T. Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015.

A.J. McNeil, R. Frey, P. Embrechts: Quantitative Risk Management. Princeton University Press, Princeton 2005.

P. Booth, R. Chadburn, S. Habermann et al.: Modern Actuarial Theory and Practice. 2. vydání. Chapman & Hall/CRC,

Londýn 2004.

Aktuální informace o stavu projektu Solvency II poskytované Evropskou komisí a o SST.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (30.04.2015)

Probírání a diskuse navrhovaných metodik pro stanovení solvenčního kapitálového požadavku v rámci projektu Evropské unie Solvency II, švýcarského solvenčního testu (SST) a dalších systémů pojistného dohledu.

Vstupní požadavky -
Poslední úprava: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. (14.06.2019)

Pouze pro doktorské studium (PhD). Základní znalosti teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky včetně partií věnovaných základům teorie rizika

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK