PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Pokročilé partie matematiky neživotního pojištění - NMFM611
Anglický název: Advanced Topics on Non-life Actuarial Mathematics
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
Výklad pokročilých stochastických metod uplatňovaných v matematice neživotního pojištění v oblasti výpočtu technických rezerv, tarifování a řízení rizik. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Prohloubení znalostí v oblasti stochastického modelování v neživotním pojištění.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (25.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Wütrich, M.V., Merz, M.: Stochastic Claims Reserving Methods in Insurance. John Wiley & Sons, 2008.

Denuit, M., Marèchal, X., Pitrebois, S., Walhin, J.-F.: Actuarial Modelling of Claim Counts: risk classification, credibility and bonus-malus systems. John Wiley & Sons, Chichester, 2007.

Bühlmann, H., Gisler, A.: A Course in Credibility Theory and its Applications. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2005.

Mack, T.: Schadenversicherungsmathematik. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 1997.

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (10.10.2017)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky ke zkoušce pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (07.05.2014)

1. Pokročilé metody analýzy vývoje škod

2. Modelování rizika rezerv pro účely solventnosti

3. Statistické metody v tvorbě tarifní struktury a stanovení sazeb

4. Tarifování podle škodního průběhu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK