PředmětyPředměty(verze: 845)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Matematické metody v řízení solventnosti a účetním výkaznictví pojišťoven - NMFM602
Anglický název: Mathematical methods in the solvency management and in the financial reporting of insurance companies
Zajišťuje: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta
Platnost: od 2014
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Garant: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Třída: Pravděp. a statistika, ekonometrie a fin. mat.
Kategorizace předmětu: Matematika > Finanční a pojistná matematika
Anotace -
Poslední úprava: T_KPMS (25.04.2016)
Studium regulatorního rámce Solventnosti 2 a mezinárodních účetních standardů pro pojistné smlouvy z hlediska pojistně matematických metod. Metody oceňování. Interní modely pro výpočty kapitálového požadavku a řízení rizik pojišťovny. Pro doktorské studium.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Seznámení s aktuálním stavem mezinárodních účetních standardů pro pojistné smlouvy a regulace solventnosti se zaměřením na metody oceňování závazků.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: RNDr. Jitka Zichová, Dr. (25.04.2018)

Složení ústní zkoušky.

Literatura
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P.: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press, 2005.

Směrnice č. 2009/138/ES o zahájení a provozování podnikatelské činnosti v oblasti pojištění a zajištění.

Heep-Altiner, M., Kaya, H., Krenzlin, B., Welter, D.: Interne Modelle nach Solvency II. Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe, 2010.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Insurance-Contracts/Pages/Insurance-Contracts.aspx

Metody výuky -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

Přednáška.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D. (19.02.2018)

Zkouška je ústní s písemnou přípravou. Požadavky pokrývají látku prezentovanou na přednášce.

Sylabus -
Poslední úprava: T_KPMS (06.05.2014)

1. Interní modely pro výpočet solvenčního kapitálového požadavku - klasifikace rizik, simulace, modelování závislostí

2. Účetní výkazy pojišťoven dle S2 a IFRS

3. Metody oceňování pojistných závazků

4. Principy stanovení rizikové marže

5. Matematické metody v řízení rizik pojišťovny

6. Vlastní posouzení solventnosti a rizik (ORSA)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK